Tuesday, Jun 18th

Last update02:29:52 PM

שמאים

האם וכיצד ניתן לקבל פטור מתשלום היטל השבחה?

  • PDF

האם וכיצד ניתן לקבל פטור מתשלום היטל השבחה?

 

לא רבים יודעים זאת, אך ישנן דרכים רבות לקבל פטור מהיטל השבחה. על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, הפטורים עבור היטל השבחה יכולים להינתן לאזרחים אשר עומדים בקריטריונים שנקבעו מראש. ניצול הפטורים הללו יכול להיעשות באמצעות עורכי דין, או לחילופין באמצעות פנייה אל הועדות הרלוונטיות המטפלות בכל בקשה. אך ממה מורכבים הפטורים השונים, מי מאיתנו יכול לעמוד בהם ומה הם התנאים לקבלת הפטורים בפועל בצורה מהירה?

 

היטל השבחה? לא במקרים האלה

במידה ומחילים היטל השבחה עקב מתן הקלות או התרת שימוש חורג במקרקעין, רשאית ועדה מקומית לפטור את הבעלים מההיטל כולו או מחלקו בשל מצבו החומרי. בכל מקרה, לא חלים תשלומים של היטל השבחה על מקרי השבחת נכסים ומקרקעין בשכונות שיקום או בישוב שחלקים ממנו הוכרזו ככאלה. בנוסף, לא חל היטל השבחה בישובים או חלק מהם אשר לגביהם החליטו שר הבינוי ושר הפנים כי הם פטורים. גם כל סוג של השבחת מקרקעין לצורך בניית מוסדות חינוך, מדע, תרבות, צדקה, סעד, בריאות או ספורט ושאינם נבנים לצורך יצירת רווחים פטורים מתשלום היטל השבחה. בכל הנוגע אל דירות מגורים, היטל השבחה אינו חל על בעלים הזכאים לתכניות סיוע של משרד הבינוי והשיכון. גם בעלים של מקרקעין אשר החזיקו בהם בעת ההשבחה עשר שנים לפחות פטורים מתשלום היטל השבחה, במידה ומטרת ההשבחה היא הרחבת או בניית דירת מגורים עבורם או עבור קרוביהם כמוגדר על פי החוק. למעשה, שר הפנים רשאי לקבוע פטור מתשלום היטל השבחה, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, גם במקרים של תכניות לבנייה בשטח התיישבות חדשה, בתכניות בנייה בשטח פיתוח ובסוגים מסוימים של בניית מבנים לצרכים חקלאיים.

 

הגבלות בנוגע לפטורים עבור היטל השבחה

למרות התנאים הרבים לקבלת פטור מתשלום היטל השבחה, יש להכיר את הסעיפים הקטנים של החוק על מנת לממש את ההטבות. כך למשל כדאי לדעת כי בכל הנוגע אל קבלת פטור מתשלום היטל השבחה בעת הרחבה של דירת מגורים, ישנה הגבלה לשטח כולל של הדירה שאינו יעלה על 140 מ"ר, וכן תנאי שהבעלים או קרובו יגורו בדירה 4 שנים לפחות מרגע סיום הבנייה עליה הוטל ההיטל. בעת היטל השבחה הנוגע לבניית ממ"ד, הפטור ניתן רק עבור השטח המינימאלי המוגדר בחוק: 9 מ"ר נטו. היכרות עם חוקים אלו יכולה לחסוך זמן, כסף ומשאבים בהתנהלות מול גופי המדינה לצורך קבלת פטור בתשלום היטל השבחה, ולכן כדאי ללמדם לפני הפנייה אל הרשויות. שמאי מקרקעין ועורכי דין מקצועיים יכולים לספק שירות מקיף בכל הנוגע לקבלת הפטורים, ומומלץ לערב אותם מראש או לפחות לפנות אליהם לצורך קבלת חוות דעת נוספת על היטל השבחה.

חיפוש מהיר של שמאיכניסת שמאיםעקבו אחרינו

צור קשר


שמאים מומלצים | חיפוש שמאי לפי אזור | אינדקס שמאות טיפים ומידע כללי האם וכיצד ניתן לקבל פטור מתשלום היטל השבחה?