Tuesday, Jun 18th

Last update02:29:52 PM

שמאים

ניר גלילי על שמאות רכוש לעסקים גדולים

  • PDF

ניהול עסקים, ובפרט ניהול עסקים גדולים, מחייב מתן תשומת לב לנושאים רבים, וכן את שכירת שירותיהם של אנשי מקצוע מתחומים שונים. בין השאר נדרשת לעתים שמאות רכוש, שאותה מבצע באופן טבעי שמאי מוסמך אשר מתמחה בשמאויות רכוש. כשהלקוח הוא עסק גדול, הרי שבאופן טבעי חשובים עוד יותר הניסיון של השמאי שנשכר לביצוע העבודה והמקצועיות שלו, שכן חוות דעתו והשמאות שהוא מספק עשויים להשפיע על החלטות בשווי מיליוני שקלים ואף למעלה מכך. ניר גלילי, מנכ"ל סונול - חברה המפעילה כ-240 תחנות דלק ועוד כ-200 חנויות נוחות - מכיר היטב את נושא שמאות הרכוש לעסקים גדולים, הן מתוקף תפקידו כמנכ"ל סונול, והן לנוכח הניסיון שצבר בתפקידו הקודם, מנכ"ל "שלמה סיקסט".

מהי שמאות רכוש?

שמאות רכוש הינה חוות דעת, שאותה מספק כאמור שמאי מוסמך, ואשר מפרטת אומדן לגבי שווי רכוש מסוים. כשהשמאות היא לגבי עסק, יכלול שמאי הרכוש בחוות דעתו התייחסות לפרמטרים כגון המלאי שברשות העסק (הן מלאי מוצרים שהוא מייצר והן מלאי חומרי גלם שבהם הוא משתמש לטובת הייצור או מתן השירותים שבהם הוא מתמחה), הציוד שברשותו (מכונות אשר משמשות לייצור, ציוד משרדי כולל תוכנות ייעודיות אם קיימות ועוד), נדל"ן שבבעלות העסק ועוד.

מתי נדרשת שמאות רכוש?

ישנם מספר מקרים עיקריים שבהם נדרשת שמאות רכוש. ביניהם מציין ניר גלילי את המצבים הבאים:

* נזק חמור שנגרם לרכוש של עסק - בעקבות שריפה, פריצה, נזק מכוון מצד אחד העובדים וכו'

* לקראת איחוד עסקי - אם למשל מספר עסקים מבקשים להתאחד, הרי שישנה חשיבות לערך המדויק של כל אחד מהם, וזאת על-מנת לקבוע את מבנה החברה המאוחדת ואת חלוקת המניות בין בעליה.

* לקראת פירוק שותפות, ובפרט במסגרת בוררויות עסקיות - אם למשל שני שותפים מבקשים לפרק את השותפות ביניהם, כך שהעסק יישאר רק בבעלות אחד מהם, הרי שחשוב לדעת מהו ערכו של העסק, ובהתאם לקבוע מה יהיה גובה התשלום של השותף שיקבל את העסק לידיו לשותף הפורש.

* כשמבקשים לגייס משקיעים חדשים לעסק - ורוצים להציג בפניהם תמונת מצב עדכנית, מפורטת ומדויקת.

דגשים לבחירת שמאי רכוש, לפי ניר גלילי

ישנם לא מעט שמאי רכוש מקצועיים ומנוסים, כולל כאלה שרכשו ניסיון ספציפי בשמאויות רכוש לעסקים גדולים. בהתאם כל מי שנזקק לשירות זה יכול לבחור מבין מספר אופציות, וההמלצה של ניר גלילי היא לבחון הן את המקצועיות והן את הניסיון ורצוי בתחומים דומים או זהים לתחום השמאות הרלוונטי.

 

 

 

חיפוש מהיר של שמאיכניסת שמאיםעקבו אחרינו

צור קשר


שמאים מומלצים | חיפוש שמאי לפי אזור | אינדקס שמאות טיפים ומידע כללי ניר גלילי על שמאות רכוש לעסקים גדולים